VPRO Tegenlicht: Voorbij de groene horizon

Foto/camera Jacko van ’t Hof

Dit lijkt ons een televisieprogramma om te bekijken of om op te nemen en later te bekijken. Op zondag 23 september, 21.05 uur, NPO 2, zendt de VPRO het programma ‘VPRO Tegenlicht: Voorbij de groene horizon’ uit. Hoe ziet de verduurzaamde wereld er straks uit? Nu de mondiale transitie naar duurzame energie in een stroomversnelling zit wordt dát de grote vraag. Want met de groei van duurzame energie gaan veel meer veranderingen gepaard dan enkel de kleur van de stroom uit het stopcontact. Hoe gaan we bouwen, wat is de invloed op onze mobiliteit en zal energie misschien ooit gratis worden?

Foto/camera Jacko van ’t Hof

Net zoals het internet onvoorziene invloed bleek te hebben op allerlei sectoren, van de muziekindustrie tot de taxibranche, zal ook de transitie naar duurzame energie de energiesector ontstijgen. En met een veel bredere impact dan nu wordt verondersteld. Maar over hoe die wereld eruit komt te zien, en hoe mensen daarin gaan wonen, werken en bewegen, is verrassend weinig bekend. De verwachting is dat tegen het midden van deze eeuw wereldwijd tweederde van de opgewekte elektriciteit duurzaam zal zijn. Ook Nederland is ambitieus. Maar naar welke wereld zijn we met al die duurzame maatregelen eigenlijk onderweg? Op deelgebieden is dat duidelijk: massaal van het gas af, veel windmolens en zonnepanelen, en wellicht een zelfrijdende zonneauto voor de deur. Maar een bredere visie op hoe de verduurzaamde wereld er uit zal zien ontbreekt vooralsnog.

Foto/camera Hans Bouma

Want hoe zal de wereld eruitzien wanneer elektriciteit op piekmomenten bijna gratis is? Welke invloed heeft de transitie naar duurzame energie op de machtsverhoudingen in de wereld? Een reis langs plekken waar de duurzame toekomst al (bijna) zichtbaar is. In China bijvoorbeeld krijgen oude, ingestorte kolenmijnen een nieuwe bestemming als duurzame energiecentrale in de vorm van drijvende zonnepanelen. In Denemarken doen de energiecentrales van de toekomst tevens dienst als skipiste. En in het Zweedse Malmö worden huurcontracten voortaan getekend met groene vingers. Op die vragen gaat het programma nader in. Zal het helemaal compleet zijn? Nee, dat is onmogelijk. Maar je word er altijd een wijzer mens van!

Zondag 23 september, 21.05 uur, NPO 2, Regie: Martijn Kieft.

Foto/camera Jacko van ’t Hof

You must be logged in to post a comment