Technische analyse is een methode in trading die gebruik maakt van grafieken, grafieken en statistieken om de historische gegevens rond een activum te onderzoeken. Hieruit kunnen patronen en trends worden afgeleid, die op hun beurt de voorspellingen van verdere prijsbewegingen beïnvloeden. Het helpt handelaren om toekomstige beslissingen te nemen op basis van informatie uit het verleden, meestal rond prijs en volume.

Dit type analyse werkt met elk activum dat historische gegevens heeft, zoals aandelen op de aandelenmarkt, omdat het de focus op korte-termijn prijsbewegingen mogelijk maakt. Daarom moet je de tijd nemen om alle specifieke terminologie te leren, om zo de technische handel volledig te begrijpen – dit zal je helpen wanneer het gaat om verschillende investeringen, zoals het aandelen kopen, bijvoorbeeld. Wij hebben een uitgebreide lijst van technische handelstermen samengesteld om je hierbij te helpen.

investeren-aandelen

  • Candlesticks grafieken

Dit is de meest gebruikte vorm van grafieken in de technische handel, en is een methode om prijsbewegingen te laten zien. De individuele candlestick op een grafiek toont de prijsbeweging van een asset over een bepaalde periode, waarbij het hoogste punt van de candlestick de hoogste prijs in die tijd weergeeft, en evenzo, het laagste punt de laagst bereikte prijs. Het dikkere gedeelte van de candlestick, bekend als de body, toont de openings- en sluitingskoersen voor die tijdsperiode. De trader kan uit de candlesticks patronen en visuele aanwijzingen afleiden om markttendensen aan te duiden.

  • Correlatie

De correlatie toont de relatie tussen twee factoren op een grafiek, of de onderlinge relatie tussen twee activa. Deze correlatie kan gelijksoortig of ongelijksoortig zijn, en kan gekwantificeerd worden als variërend tussen +1 en -1.

  • Fibonacci Niveaus/Ratios

Fibonacci niveaus zijn een instrument voor technische analyse, genoemd naar een 12de eeuwse wiskundige. Het gaat om een reeks verhoudingen die tradingkansen kunnen identificeren, door punten weer te geven waar de markt zijn huidige trend wijzigt. De Fibonacci verhoudingen worden weergegeven als deze percentages: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, en 100%. Een sub-indicator hiervan is Fibonacci Retracements, die laat zien wanneer een koers een correctief retracement heeft in de tegenovergestelde richting alvorens terug te keren naar zijn aanhoudende trends. Deze indicator kan daarom worden gebruikt om instappunten met een laag risico te identificeren tijdens zo’n periode van tegengestelde beweging.

  • Momentum Indicatoren

Deze indicatoren worden gebruikt om de marktsterkte te bepalen, eerder dan de marktbeweging, en omvatten analytische instrumenten zoals de stochastische oscillator, de relatieve sterkte-index (RSI), de MACD-indicator (MACD = moving average convergence-divergence), en de ADX (average directional movement index). Met deze instrumenten kan een trader bepalen of de koersbeweging van een actief een aanhoudende, significante trend zal vertegenwoordigen.

  • Voortschrijdende Gemiddelden

Dit is een populaire trading indicator, en is de gemiddelde prijs van een instrument over een bepaalde periode. In theorie is het zo dat hoe hoger een voortschrijdend gemiddelde is, hoe significanter de prijsbeweging is. Als de prijs beweegt, worden meer gegevens toegevoegd aan de berekening, dus het gemiddelde verandert voortdurend, of ‘beweegt’. Het identificeren van het voortschrijdend gemiddelde kan mogelijk de opwaartse of neerwaartse trend van de markt aantonen. Technische traders kunnen één of meer voortschrijdende gemiddelden gebruiken in hun beleggingsstrategie.

  • Oscillatoren

Oscillatoren zijn een soort momentumindicatoren (hierboven vermeld) die trends weergeven die schommelen tussen twee extreme waarden, als gevolg van de huidige marktomstandigheden en de prijsschommelingen van een actief. Traders gebruiken deze indicator om te bepalen of een actief, zoals bedrijfsaandelen, overgekocht of oververkocht is, gebaseerd op de waarde van de oscillator die deze hoge of lage banden bereikt, en zo een verandering of omkering in trend te identificeren. De meest voorkomende oscillatoren zijn de stochastische oscillator, de RSI, rate of change (ROC), en money flow (MFI).

  • Ondersteunings- en weerstandsniveaus

Dit zijn twee rechte lijnen op de grafiek die bepaalde waardeniveaus bepalen, waartussen het koersverloop van de markt ligt. De steunlijn geeft meestal aan waar de neerwaartse trend zal stoppen voordat hij weer begint te stijgen, en de weerstand is waar de prijzen naar verwachting zullen stijgen, voordat ze weer dalen. Deze niveaus zijn het resultaat van vraag en aanbod van een activum. De betrouwbaarheid van deze niveaus kan de voorspelbaarheid van toekomstige prijsbewegingen bevorderen.

  • Top-Down en Bottom-Up Benaderingen

Dit zijn twee verschillende benaderingen van technische analyse en het bepalen van koopkansen. Een top-down benadering is wanneer een handelaar kijkt naar de gegevens van de totale economie, dan naar de verschillende sectoren, en dan naar een individueel actief zelf. Een bottom-up benadering werkt echter op een omgekeerde manier, waarbij men zich concentreert op de statistieken van een bepaald activum, en de potentiële punten van handel binnen de trends van dat activum analyseert.

Het begrijpen van de deskundige woordenschat van de handel is essentieel voor het produceren van de beste kansen op winst over al uw beleggingen.

Leave a Comment