Maakt u zich weleens zorgen over uw medische privacy? Dan is dit een lezenswaardig verhaal en die zorg is terecht. Het medisch vakblad Medisch Contact kwam vanmorgen met een interessant artikel van de hand van Lieke de Kwant over huisarts Chantal van het Zandt, bestuurslid bij VPHuisartsen. Zij is op de website crowdsuing.nl een geldinzamelingsactie begonnen voor een kort geding tegen minister Schippers over de privacy van patiënten. Zij wil afdwingen dat de minister betere regels maakt voor de uitwisseling van medische gegevens tussen artsen en zorgverzekeraars in het kader van materiële controles en fraudeopsporing. >>

21434187_ml

Stockfoto 123rf.com

Maakt u zich weleens zorgen over uw medische privacy? Dan is dit een lezenswaardig verhaal en die zorg is terecht. Het medisch vakblad Medisch Contact kwam vanmorgen met een interessant artikel van de hand van Lieke de Kwant over huisarts Chantal van het Zandt, bestuurslid bij VPHuisartsen. Zij is op de website crowdsuing.nl een geld inzamelingsactie begonnen voor een kort geding tegen minister Schippers over de privacy van patiënten. Zij wil afdwingen dat de minister betere regels maakt voor de uitwisseling van medische gegevens tussen artsen en zorgverzekeraars in het kader van materiële controles en fraudeopsporing.

Wij schreven al eerder over mevrouw Van het Zandt. Zij kreeg begin 2014 te maken met een zogeheten materiële controle door zorgverzekeraar Achmea wegens afwijkend declaratiegedrag. Over de manier waarop dat ging, schreef ze een spraakmakend artikel in Medisch Contact. Gedurende de controle, die nog steeds loopt, verdiepte zij zich in de regels rond materiële controle en de opsporing van fraude door verzekeraars. ‘Nou, daar heb ik slapeloze nachten van gehad,’ zo zegt ze nu. Volgens haar is de privacy van patiënten momenteel volstrekt niet gewaarborgd. ‘Als een arts wordt geselecteerd voor materiële controle, kan de verzekeraar eenvoudig toezicht in zijn dossier eisen zonder dat patiënten daar toestemming voor geven of zelfs weet van hebben. Ik heb geen idee hoe vaak dat gebeurt, maar het gebeurt wel. Daar ben ik principieel op tegen, want dat betekent een uitholling van het beroepsgeheim.’
De huisarts heeft een brief gestuurd aan minister Schippers waarin ze vraagt om een betere regeling. Daarin moet onder meer worden beschreven wat een zorgverzekeraar precies wanneer mag opvragen, hoelang gegevens worden bewaard, wie de gegevens mogen inzien en dat de patiënt vooraf toestemming moet geven. Als de minister voor 10 september geen gehoor geeft aan deze oproep, wil Van het Zandt een kort geding tegen haar beginnen, gefinancierd via crowdfunding. Op de website http://www.crowdsuing.nl, speciaal bedoeld voor het gemeenschappelijk financieren van rechtszaken, is te zien dat inmiddels 17 procent van haar streefbedrag – 24.300 euro – binnen is. Van het Zandt: ‘Ik heb goede hoop dat we dat bedrag zullen halen. Dit gaat iedereen aan. Wie weet ligt uw hele dossier nu al ergens op een bureau in een verzekeringskantoor.’

Leave a Comment