Moeder en haar twee oudste dochters. Een geweldige foto. Ondanks het boe-geroep vandaag, dat zelfs bij de balkonscène gehoord werd, wisten onze royal vrouwen te stralen.

Prinsjesdag wekt andere emoties op dan Koningsdag. Daar waar Koningsdag vooral een feest is en massaal wordt gevierd, heeft Prinsjesdag een serieuzere ondertoon en is de opkomst ‘langs de lijn’ magerder. Dit jaar viel dat absoluut op. Of het de humeuren van onze koninklijke familie beïnvloedt weten we niet, wel weten we dat er flink geglimlacht werd tijdens de balkonscène, die overigens maar kort duurde.

We kunnen niet om dit fijne beeld van Máxima met Amalia en Alexia heen. Vooruit. Alexia liep niet de hele tijd te stralen en Amalia kwam wat gespannen over, maar dat is wel een reminder dat het…

Lees verder bij www.royalty-online.nl

Leave a Comment