Er wordt tegenwoordig nogal wat nadruk gelegd op het reinigen en ontsmetten van handen of het desinfecteren van deurklinken en ruimtes. Via onze handen verspreiden virussen als Covid-19 zich om ons heen. Dit komt onder andere omdat we regelmatig, vaak zonder dat we er erg in hebben, aan onze neus of mond zitten. Daarom is het belangrijk om de hygiënerichtlijnen te volgen en regelmatig je handen te wassen en te ontsmetten. Maar wat is nu eigenlijk het belang hiervan en wat is het verschil?

Het verschil tussen en het belang van reinigen, ontsmetten en desinfecteren

person in blue gloves holding white textile

Reinigen

We spreken over reinigen of schoonmaken als we vuil zoals stof, etensresten e.d. verwijderen. Dit doe je in huis bijvoorbeeld door te stofzuigen, stof af te vegen of dweilen met een schoonmaakmiddel. Maar ook handen of een wond moeten gereinigd worden. Hiervoor bestaan er speciale wondzepen of wondsprays. Door dit reinigen zorg je ervoor dat er minder ziektekiemen op het gereinigde oppervlek blijven. Alleen doodt je ze hierbij niet.

Ontsmetten

Om ziektekiemen te doden, is het belangrijk dat je het oppervlak (bv. een deurklink), je handen of een wond ontsmet met een goed ontsmettingsmiddel. Dit ontsmetten heeft pas zin als alles goed is schoongemaakt met een doek of kompres met water en (wond) zeep. Goed ontsmetten betekent dat het aantal schadelijke bacteriën en virussen minder snel groeit. Ontsmetten is eerder een preventieve maatregel en brengt het aantal bacteriën terug tot een veilig niveau. Toch is het bijna onmogelijk om ze allemaal te doden en is het belangrijk dat je deze handeling regelmatig herhaalt per dag.

Desinfecteren

Je kunt tenslotte ook kiezen voor desinfecteren. Dat is vooral belangrijk op plaatsen waar veel ziektekiemen aanwezig zijn. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen of kinderdagverblijven. Desinfecteren wil zeggen dat je de strijd aangaat tegen schimmels, virussen en bacteriën. Je pakt hierbij niet alleen het zichtbare vuil aan, maar ook dat wat voor het blote oog niet zichtbaar is. Desinfecteren is dan ook veel krachtiger dan ontsmetten. Het doodt bijna 100% van alle virussen, schimmels en bacteriën en richt zich op micro-organismen zoals de griep of het coronavirus. Voor het desinfecteren maakt men gebruik van desinfectiemiddelen zoals alcohol of chloor.

Let op met het gebruik van ontsmettings- of desinfectiemiddelen

schoonmaken-plastic-handschoenen

Hoe belangrijk het ook is om goed om te gaan met hygiëne en regelmatig je handen te wassen en te ontsmetten, bij verkeerd gebruik kan het nadelen met zich meebrengen. Verkeerd gebruik is bijvoorbeeld wanneer je te weinig verdund. Het kan zelfs schadelijk zijn voor mensen en irritatie of allergische reacties veroorzaken op de huid of leiden tot vergiftiging. Hou het ver weg van kinderen want die durven er een slokje van drinken. Er zijn zelfs gevallen bekend waarbij volwassen mensen het hebben gedronken in plaats van een alcoholische drank. Het drinken van desinfectiemiddel met ethanol kan serieuze vergiftigingen veroorzaken.

Micro-organismen kunnen immuun worden door verkeerd gebruik van het desinfectiemiddel. Op die manier denk je dat je veilig en beschermd bent terwijl dit totaal niet het geval is. Daarnaast is het ook goed om te weten dat desinfecterende middelen ook tegen onschadelijke en nuttige micro-organismen werken. Dat zijn de micro-organismen die ons beschermen tegen de schadelijke variant.

Gezondheidsrisico’s die het verkeerd gebruik van desinfecterende middelen met zich mee kunnen brengen zijn bijvoorbeeld allergische reacties op huid en ogen en irritatie op de slijmvliezen. Gebruik ze daarom altijd op de juiste manier, volgens de gebruiksaanwijzing die de fabrikant bij het desinfectiemiddel steekt.

In het wilde weg desinfecteren is niet zo’n goed idee. Het is belangrijk om duurzaam om te gaan met desinfectiemiddelen. Daarom is het aangeraden om regelmatig schoon te maken. Op die manier haal je namelijk het vuil weg en geef je de schadelijke micro-organismen minder kans om te groeien.

Leave a Comment