Jongeren tot 23 jaar die zich schuldig hebben gemaakt aan georganiseerde (drugs)criminaliteit hebben hier nu langer last van bij de aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dat schrijft demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer.

Tot nu toe was zo’n delict maar twee jaar relevant bij een VOG-beoordeling van jongeren, maar sinds 1 september kijkt de dienst Justis tot vier jaar terug. Daarmee valt deze groep onder de zogenoemde reguliere terugkijktermijn.

Wanneer is een VOG nodig?

Voor veel banen is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Bijvoorbeeld als je gaat werken met vertrouwelijke gegevens of met kinderen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar is voor een nieuwe baan, visum, emigratie of werkvergunning. Ook voor een visum of emigratie kan een VOG nodig zijn.

Weerwind schrijft dat de termijn verlengd is om “eventuele risico’s voor de samenleving beter te kunnen…

Lees verder bij www.securitymanagement.nl

Leave a Comment