Cryptocurrencies blijven zich herstellen van een neerwaartse markt. De voortdurende daling van de prijzen van digitale activa in 2022 heeft geleid tot een afname van de belangstelling voor cryptocurrency bij inwoners van de Verenigde Staten van Amerika. De crypto interesse bereikte in maart 2022 een dieptepunt van 21.

Crypto interesse tot een dieptepunt gedaald

De belangstelling voor cryptocurrency is in maart 2022 in de Verenigde Staten tot nieuwe hoge dieptepunten gedaald. Volgens Be[In]Crypto Research blijkt uit gegevens van Google Trends dat de belangstelling voor cryptocurrencies door inwoners van de Verenigde Staten in 2022 gezakt is.

De crypto interesse in de tijd is het aantal zoekinteresses in cryptocurrencies ten opzichte van een punt dat varieert van 0 tot 100. Dit betekent dat een waarde van 0 staat voor vrijwel geen belangstelling, terwijl een piek van 100 betekent dat cryptocurrencies de zoekpatronen van inwoners van de Verenigde Staten domineren.

De term…

Lees verder bij www.bitcoinstart.nl

Leave a Comment