Europa en zijn lidstaten hebben voorlopig overeenstemming bereikt over nieuwe crypto-regelgeving die consumenten en dienstverleners moet beschermen, zo heeft het Europees Parlement bekendgemaakt. De regeling, die “MiCA” (markets in crypto-assets) wordt genoemd, is bedoeld om te waken tegen zaken als fraude, criminele activiteiten, klimaateffecten en meer.

MiCa de normsteller

“In het Wilde Westen van de crypto-wereld zal MiCA een wereldwijde normsteller zijn,” zei de Duitse Europarlementariër Stefan Berger in een verklaring. “De MiCA zal zorgen voor een geharmoniseerde markt, rechtszekerheid bieden aan uitgevers van crypto-activa, een gelijk speelveld voor dienstverleners garanderen en hoge normen voor consumentenbescherming waarborgen.”

Een nieuw wettelijk kader is bedoeld om de marktintegratie te beschermen door openbare crypto-aanbiedingen te reguleren. Een belangrijke bepaling is een openbaar register dat door de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)…

Lees verder bij www.bitcoinstart.nl

Leave a Comment