De samensmelting van fysieke producten en digitale diensten heeft ons leven op veel manieren vereenvoudigd. Toch worden deze twee werelden nog vaak afzonderlijk behandeld. Dit leidt tot toegankelijkheidsproblemen voor meer dan een miljard mensen met beperkingen wereldwijd, juist op het kruispunt waar het fysieke en digitale elkaar ontmoeten. Neem de tv-afstandsbediening. Dit alledaags voorwerp vormt een voortdurende uitdaging voor slechtzienden door de kleine lettertjes en het gebrek aan contrast op een beperkte ruimte.

Er zijn weinig toegankelijkheidsnormen voor veelvoorkomende fysieke apparaten, zoals…

Lees verder bij www.computable.nl

Leave a Comment