Wij ontvingen een interessante mail van www.kadasterdata.nl. Uiteraard verstuurd om hun diensten onder de aandacht te brengen, maar voor iedereen die komend jaar in de markt is voor een ander huis toch zeker het lezen waard. Voor het beantwoorden van de vraag ‘Wat doet de huizenmarkt in 2018’ analyseerden de marktspecialisten van Kadasterdata voor u de belangrijkste factoren. Belangrijkste conclusie: de prijsstijgingen gaan iets afnemen en het aantal huisverkopen zal licht dalen.>>

Wij ontvingen een interessante mail van www.kadasterdata.nl. Uiteraard verstuurd om hun diensten onder de aandacht te brengen, maar voor iedereen die komend jaar in de markt is voor een ander huis toch zeker het lezen waard. Voor het beantwoorden van de vraag ‘Wat doet de huizenmarkt in 2018’ analyseerden de marktspecialisten van Kadasterdata voor u de belangrijkste factoren. Belangrijkste conclusie: de prijsstijgingen gaan iets afnemen en het aantal huisverkopen zal licht dalen.

Vraag en aanbod
De vraag naar koophuizen blijft voorlopig groter dan het aanbod. In grote steden worden inmiddels minder huizen verkocht, omdat er maar weinig aanbod is. Vooral is er een tekort aan woningen voor starters en jonge gezinnen in de 200.000 – 250.000 euro range. De krapte in het aanbod in dit prijssegment moet (o.a.) worden weggenomen door nieuwbouw. Dit gaat echter nog wel een aantal jaren duren.

De rentestand
Het blijft aantrekkelijk om in 2018 een huis te kopen. De hypotheekrente loopt naar verwachting licht op, maar blijft historisch gezien laag.

Aanpassingen hypotheeknormen
De hypotheeknormen worden in 2018 iets minder ruim. In 2018 kan niet meer geleend worden dan de waarde van de woning. Door het kabinet is bepaald dat van een verdere verlaging van de hypotheeknormen de komende 4 jaar geen sprake zal zijn.

De prijsontwikkeling en het aanbod
Als meer kopers stuiten op de grens van de betaalbaarheid van een huis, zal dit gevolgen hebben voor de huizenprijzen. De (on)betaalbaarheid van koopwoningen gaat van invloed zijn op de huizenprijzen en op het aantal woning dat in 2018 op de markt komt.

Koophuis onbereikbaar
De combinatie tussen de stijgende huizenprijzen en het dalende aanbod, zorgt ervoor dat een koophuis vaker onbereikbaar is. Starters en jonge gezinnen zijn daarom aangewezen op particuliere huur of ze vertrekken uit de steden naar de randgemeenten.
Alles in overweging nemend, lijkt de gekte op de huizenmarkt in 2018 iets af te nemen. Naar verwachting zal de landelijke prijsstijging afnemen van 7,6% naar 6,9% en zal het aantal huisverkopen in 2018 dalen met 5,2% naar 223.203 woningen.
Het blijft van belang om zo goed mogelijk voorbereid en geïnformeerd op huizenjacht te gaan. Wat is de huidige waarde van het huis? Welke hypotheek rust er op de woning? Wat zijn de afmeting van het perceel van de woning? Enfin, en daarvoor ziet Kadasterdata u uiteraard graag langskomen.

Illustratie/onderste foto: Project Waterfront, Harderwijk

 

Leave a Comment