De vijfde golf sancties behelst ook een nieuw verbod op vier grote Russische banken, die ongeveer 23% van het marktaandeel in de Russische banksector voor hun rekening nemen. Het is met name gericht tegen crypto transacties.

Nieuwe reeks sancties gericht tegen crypto transacties

De Europese Unie (EU) heeft een nieuwe reeks sancties tegen Rusland en crypto transacties aangekondigd wegens zijn voortdurende oorlogsagressie tegen Oekraïne. De EU doet dit in overeenstemming met de pogingen van wereldleiders om het Kremlin te straffen voor de misdaden die zijn troepen tegen de burgerbevolking begaan.

Volgens het persbericht van de Raad van de EU zijn er bewijzen dat de Russische troepen scholen, ziekenhuizen en schuilplaatsen als doelwit hebben gekozen. Daarnaast heeft Rusland verhinderd dat humanitaire hulp zich vrijelijk binnen Oekraïne kon verplaatsen naar plaatsen waar ze nodig zijn.

Deze sancties gelden als de vijfde ronde van acties tegen de Russische regering en de daaraan verbonden…

Lees verder bij www.bitcoinstart.nl

Leave a Comment