Het runnen van een bedrijf brengt inherent veel risico’s met zich mee. Sommige zaken die een enorme invloed hebben op onze bedrijven vallen eenvoudigweg buiten de controle van zelfs de meest nauwgezette ondernemers. Dat legt echter een nog grotere druk op ondernemers om de zaken waarover ze wel controle hebben met absolute zorg en toewijding aan te pakken.

Dit feit moet nog nauwkeuriger worden bekeken als we rekening houden met het recente onderzoek dat beweert dat ongeveer 20% van de kleine bedrijven binnen het eerste jaar failliet gaat zonder ooit een vechtkans te krijgen.

Laten we dan eens kijken naar een paar manieren waarop ondernemers het financiële risico van hun pas opgerichte bedrijven tot het uiterste minimum kunnen beperken, zodat ze ooit hun volledige potentieel kunnen bereiken.

Kies de juiste verzekeringen

contract

De hele bedoeling van verzekeringen is om je bedrijf te helpen om te gaan met de financiële gevolgen van situaties als rampen, verwondingen, ongelukken, enzovoort. Het is dus ongelooflijk belangrijk om een grondige risicobeoordeling te doen en zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen voor je bedrijf te treffen. Denk bijvoorbeeld goed na over een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Als zelfstandige krijg je namelijk geen uitkering vanuit de overheid bij arbeidsongeschiktheid. Door het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering ben jij verzekerd van een maandelijkse uitkering in de periode dat je niet in staat bent om te werken.

Zorg voor een ononderbroken cashflow

Tot slot willen we je eraan herinneren dat je bedrijf onvermijdelijk te maken krijgt met plotselinge dalingen in de inkomsten. Of er komt een moment dat je de facturen niet op tijd in rekening kunt brengen om het geld weer in de productie te investeren. Al deze cashflow problemen kunnen je startup tot stilstand brengen. Doe dan je best om klanten aan te moedigen sneller te betalen, incasseer vorderingen zo snel mogelijk, houd voldoende kasreserves aan om kleinere verstoringen van de kasstroom te kunnen opvangen. En onderzoek tenslotte de mogelijkheden van handelsfinancieringsleningen die je toegang geven tot een deel van het geld dat je van de facturen verwacht, zonder op de klanten te hoeven wachten.

Beoordeel risico’s in meetbare termen

person in black suit jacket holding white tablet computer

Net als alles wat je in de zakenwereld tegenkomt, moet het risico waarmee je bedrijf te maken krijgt in meetbare termen worden waargenomen. Anders zullen de waarnemingen die je krijgt ongelooflijk beperkt zijn. Dus, wanneer je probeert een aantal potentieel risicovolle situaties te beoordelen, probeer die situatie te meten aan de hand van drie belangrijke KPI’s – tijd, kwaliteit en geld. Past het project dat je gaat aannemen binnen de tijdlijn van je bedrijf? Is het risico in staat de kwaliteit die je merk neerzet te schaden? En last but not least, ben je in staat het project uit te voeren zonder over de kredietlimiet heen te gaan?

Doe meer moeite voor standaardisatie en kwaliteitscontrole

Beide zaken hebben eenzelfde doel gemeen – je productie gestroomlijnder en efficiënter maken. Al deze zaken kunnen op hun beurt de bedrijfskosten drastisch verlagen. We willen echter speciaal de nadruk leggen op het belang van kwaliteitscontrole. Namelijk het uitbrengen van gestandaardiseerde en storingsvrije producten verbetert drastisch de klanttevredenheid en schept merkvertrouwen dat niet kan worden geëvenaard door marketingcampagnes. Ook verbetert een hoge productie-efficiëntie de relatie tussen werkgever en werknemer en het moreel van het personeel, wat een hogere productiviteit en betrokkenheid oplevert. Het is dus een win-win situatie.

Kies de juiste investeerders en ga een aandeelhoudersovereenkomst aan

mannen-werken-kantoor-laptop

De eerste vermelding moet duidelijk genoeg zijn – duistere zakelijke achtergrond en kredietgeschiedenis kunnen je bedrijf vroeger dan later terugkomen. Wat betreft het aangaan van de aandeelhoudersovereenkomst: dit eigendomsmodel vermindert je autoriteit bij het runnen van het bedrijf, maar verdeelt ook de financiële verantwoordelijkheden en risico’s tussen verschillende partijen, terwijl ook de rechten en plichten van elke aandeelhouder duidelijk worden vastgelegd. Daarom is dit gedecentraliseerde bedrijfseigendom niet alleen efficiënter op gebieden als besluitvorming, maar ook geregeld door juridisch bindende documenten, waardoor het risicovrijer is dan andere opties.

Ontwikkel een solide ondernemingsplan

Een goed ondernemingsplan is om verschillende redenen belangrijk, dus het is niet verwonderlijk dat dit essentiële document ook een zeer gunstige invloed heeft op de financiën van het bedrijf. Simpel gezegd schetst een ondernemingsplan financieringsmogelijkheden, stelt financiële doelen op, projecteert verwachte overhead en bedrijfskosten, en stelt talloze relevante KPI‘s op die je kunt gebruiken om te meten hoe succesvol je startup het op dit moment doet. Een ander belangrijk deel van dit document bestaat uit marktonderzoek dat ongelooflijk nuttig is bij risicobeheer, het nemen van marketingbeslissingen en andere activiteiten met financiële implicaties.

Zo, daar heb je het – zes eenvoudigste manieren om de risico’s van je nieuwe bedrijf te beperken en het op een gezonde financiële basis te zetten. Natuurlijk zijn dit slechts enkele van de belangrijkste vermeldingen, maar ze zouden je een vrij goed idee moeten geven over wat je nodig hebt om aan de slag te gaan. De rest zul je kunnen uitzoeken als de bal gaat rollen.

Leave a Comment