Koekelbergs architecturaal erfgoed in kaart gebracht
© Urban Brussels

Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed Ans Persoons kondigt aan dat de bouwkundige inventaris van Koekelberg is afgerond en aan de inventaris van het bouwkundig erfgoed van het Brussels Gewest werd toegevoegd. Deze inventaris biedt een globaal overzicht van gebouwen en sites met een belangrijke architecturale of stedenbouwkundige waarde. De inventaris maakt onder andere een onderbouwd beschermingsbeleid mogelijk.

“Ons erfgoed identificeren, bestuderen en inventariseren is fundamenteel om kennis te verwerven over onze stad. Het is cruciaal om een sterk en onderbouw beleid te kunnen voeren rond erfgoed en stedenbouw, ” zegt Ans Persoons, Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed. “Brussel heeft enorm veel architecturaal erfgoed en die is, in tegenstelling tot wat mensen vaak vermoeden, verspreid over het hele gewest. Urban.brussels staat in voor deze minutieuze inventarisering…

Lees verder bij www.bouwenwonen.net

Leave a Comment