Trouwe lezers van ClassyLife zullen zich wellicht herinneren dat wij al vaker aandacht hebben besteed aan activiteiten van de Stichting Barcode for Life. Deze Stichting brengt geld bijeen voor het Center for Personalized Cancer Treatment dat zich richt op DNA-onderzoek waarmee de behandeling van kanker effectiever en voor patiënten ook minder belastend wordt. Het werk van het CPCT slaat zo aan, dat voor het analyseren van DNA de Hartwig Medical Foundation in het leven is geroepen. Deze heeft de afgelopen maanden een indrukwekkend onderzoekslaboratorium opgebouwd en vandaag wordt daarmee voor het eerst naar buiten getreden. De Hartwig Medical Foundation is even uniek als toonaangevend in de wereld en maakt het mogelijk om nieuwe behandelmethodes te ontwikkelen en bestaande medicijnen doelgerichter te benutten. Daardoor worden de effectiviteit en kosten van kankeronderzoek en diagnose verbeterd en kan worden voorkomen dat patiënten een behandeling ondergaan die niet werkt en slechts hevige bijwerkingen oplevert.>>

barcode for life logologohartwig

Trouwe lezers van ClassyLife zullen zich wellicht herinneren dat wij al vaker aandacht hebben besteed aan activiteiten van de Stichting Barcode for Life. Wij ondersteunen die stichting en zijn betrokken bij een van haar fundraising-activiteiten, de Barcode Car Challenge for Life. De Stichting brengt geld bijeen voor het Center for Personalized Cancer Treatment dat zich richt op DNA-onderzoek waarmee de behandeling van kanker effectiever en voor patiënten ook minder belastend wordt. Het werk van het CPCT slaat zo aan, dat voor het analyseren van DNA de Hartwig Medical Foundation in het leven is geroepen. Deze heeft de afgelopen maanden een indrukwekkend onderzoekslaboratorium opgebouwd en vandaag wordt daarmee voor het eerst naar buiten getreden. Dat stemt alle betrokkenen uiteraard trots. Enerzijds omdat de Hartwig Medical Foundation absoluut uniek en toonaangevend is in de wereld en anderzijds omdat deze databank het mogelijk maakt om nieuwe behandelmethodes te ontwikkelen en bestaande medicijnen doelgerichter te benutten. Daardoor worden de effectiviteit en kosten van kankeronderzoek en diagnose verbeterd en kan worden voorkomen dat patiënten een behandeling ondergaan die niet werkt en slechts hevige bijwerkingen oplevert.

Hartwig Medical Foundation is het eerste landelijke DNA data ‘sequencing’ centrum en maakt op unieke wijze vooruitgang mogelijk in de effectiviteit van het onderzoek naar en de behandeling van kanker. De behandeling voor kankerpatiënten is nog onvoldoende afgestemd op de specifieke kenmerken van de tumoren. Om patronen te kunnen ontdekken tussen alle unieke tumoren en het effect van verschillende behandelingen hebben onderzoekers de genetische en klinische gegevens nodig van zoveel mogelijk patiënten uit Nederland. Hartwig Medical Foundation verzamelt deze gegevens in één databank en maakt deze beschikbaar voor onderzoek.

Hartwig Medical Foundation
Robbert Dijkgraaf, Voorzitter Raad van Toezicht, Hartwig Medical Foundation, Directeur IAS in Princeton en Universiteitshoogleraar aan UvA: “Hartwig Medical Foundation is een uniek initiatief dat de sterktes van Nederland combineert: grensverleggende wetenschap, innovatief ondernemerschap en nauwe samenwerking – alles gericht op pragmatische oplossingen voor één van de grootste zorgen van onze tijd.”

Hartwig Medical Foundation, een onafhankelijk gefinancierde non-profit organisatie, wordt gedragen door een breed gezelschap van natuurkundigen, academici, onderzoekers, zorgprofessionals en patiënten. Het datacentrum in het Science Park in Amsterdam maakt gebruik van de meest geavanceerde ‘sequencers’ om het DNA van biopten van kankerpatiënten te lezen en analyseren. De resultaten van de DNA analyse van de geanonimiseerde biopten worden beschikbaar gesteld aan dokters en ziekenhuizen om onderzoek naar kanker te verbeteren. Daarbij wordt vanzelfsprekend maximale zorgvuldigheid betracht als het gaat om het beschermen van persoonsgegevens. De voordelen van deze landelijke databank zijn enorm. Met de verbanden die gevonden worden in deze data, kunnen onderzoekers leren hoe kanker ontwikkelt en wat voor effect genetische veranderingen hebben op de uitkomst van specifieke behandelingen in bepaalde tumoren. De databank maakt het mogelijk om nieuwe behandelmethodes te ontwikkelen en bestaande medicijnen doelgerichter te benutten, waardoor de effectiviteit en kosten van kankeronderzoek en diagnose verbeterd worden, en kan worden voorkomen dat patiënten een behandeling ondergaan die niet werkt en slechts hevige bijwerkingen oplevert. Daarbij levert het duidelijke en meetbare economische voordelen door het verminderen van de kosten van de gezondheidszorg voor overheden en zorgverzekeraars.
Prof Emile Voest, internist-oncoloog en namens het Antoni van Leeuwenhoek lid Raad van Toezicht Hartwig Medical Foundation: “Door alle medische informatie over individuele kankerpatiënten bijeen te brengen, ontstaat kennis die alle toekomstige patiënten unieke kansen op een betere behandeling biedt.”

Barcode-for-Life-behoort-tot-de-vrienden-van-het-CPCT

Emile Voest

Het Center for Personalized Cancer Treatment, waarin inmiddels alle toonaangevende ziekenhuizen van ons land samenwerken, heeft dus nu de biopt processing en DNA sequencing en databasing ondergebracht bij de ‘eigen’ Hartwig Medical Foundation en blijft zich samen met andere partners richten op de klinische en wetenschappelijke kanten van het proces, zoals biomarker-onderzoek, organoids, kosteneffectiviteit, ethiek, off-label drug-programma en klinische trials. Wat er nu door het CPCT en de Hartwig Foundation in Amsterdam gebeurt is beslist uniek in de wereld en gaat mensen met kanker een betere toekomst brengen. De Stichting Barcode for Life blijft zich onverminderd inspannen om de organisaties hierbij te ondersteunen. U kunt daar, net als wij, een bijdrage aan leveren door bijvoorbeeld deel te nemen aan de Car Challenge for Life op 20 mei of aan de Stelvio for Life op 27 augustus. Zie www.barcodeforlife.nl. Meer informatie kunt u ook vinden op www.hartwigmedicalfoundation.nl

Stelvio-Itility-2015-banner-1030x390

_ROD9166

5701

Leave a Comment