Integriteit is een belangrijk begrip binnen veel organisaties. Het is een begrip dat relatief breed is en veel grote effecten heeft. Zowel werknemers als werkgevers kunnen met zulke kwesties geconfronteerd worden. Daarom is integriteit erg belangrijk en ook noodzakelijk. In dit artikel zul je meer lezen over wat integriteit precies inhoudt en hoe je dit in je bedrijf kunt bevorderen.

Wat is integriteit precies?

zakenman-business

Laten we eerst kort stilstaan bij wat integriteit precies inhoudt. Integriteit is een persoonlijke eigenschap van iemand die laat zien dat een persoon eerlijk en oprecht is. In het bedrijfsleven betekent dit dat je werkt binnen de waarden van het bedrijf. Denk hierbij aan de omgang met collega’s, de manieren waarop je beslissingen maakt en de interactie met klanten. Dit soort aspecten worden allemaal beïnvloed door integriteit. Een werkgever kan zijn medewerkers voorzien van een integriteitsonderzoek om erachter te komen hoe integer het personeel is. In het bedrijfsleven wordt voornamelijk gekeken of je handelt voor jezelf of voor het bedrijf.

Waarom is integriteit belangrijk binnen een bedrijf?

Binnen iedere organisatie is vertrouwen en waardering een belangrijke waarde. Met integriteit weten de mensen op de werkvloer wat ze van jou kunnen verwachten, zonder dat je dit hoeft te zeggen. Ook kan door integriteit de productiviteit binnen een organisatie stijgen. Het zorgt namelijk voor een wederzijds begrip tussen collega’s en mensen zullen respectvoller met elkaar omgaan wat uiteindelijk tot een betere werksfeer zal leiden.

Hoe kan je als werkgever de integriteit bevorderen binnen een organisatie?

meeting-dames-lachen-laptops

Maar hoe kan je als werkgever dan de integriteit bevorderen op de werkvloer? Als eerst zou je als werkgever een pre employment screening kunnen uitvoeren voordat je nieuwe werknemers aanneemt. Door een pre employment screening uit te voeren, kun je als werkgever aannemen of de kandidaten die je aanneemt een waarheidsgetrouw beeld hebben geschetst van hun arbeidsverleden. Zo kun je er bijvoorbeeld achter komen of ze in het verleden fraude hebben gepleegd binnen een bedrijf. Voor bepaalde beroepen en functies is het erg belangrijk om altijd vooraf een werknemers screening uit te voeren.

Maar hoe kun je dan de integriteit bevorderen als werkgever bij je huidige werknemers? Als eerst zou je afspraken kunnen maken met je werknemers over gedragscodes op de werkvloer en deze laten ondertekenen door alle werknemers. Naast een pre employment screening en afspraken over gedragscodes, zou je als werkgever ook een geheel integriteitsbeleidsplan kunnen opstellen en ook deze laten ondertekenen door alle werknemers in de organisatie.

Leave a Comment