Het is niet uitgesloten dat de overheid meer camera’s gaat plaatsen om de uitstoot van Tata Steel in Velsen in de gaten te houden. Dat heeft Jeroen Olthof, de Noord-Hollandse gedeputeerde voor leefomgeving, milieu en gezondheid, gezegd in een debat met Provinciale Staten.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) plaatste in een pilotproject eind februari een camera om de cokesgasfabrieken van Tata te monitoren. Een opmerkelijke donkere rookwolk kan erop wijzen dat er schadelijke stoffen vrijkomen. Tata Steel had hier privacybezwaren tegen, maar verloor een rechtszaak daarover.

Niet elke rookwolk is een overtreding

De omgevingsdienst besloot in juni om de twee cokesgasfabrieken in de IJmond per direct onder verscherpt toezicht te plaatsen. Dit omdat de problemen bij de vervuilende installaties “zich opstapelen”. Bij onvoldoende verbetering volgen extra maatregelen. De staalfabriek zegt de impact van haar activiteiten “met man en macht” terug te dringen.
“Niet…

Lees verder bij www.securitymanagement.nl

Leave a Comment