Lange tijd werd achter de schermen door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw keurmerk: BORG-A. De A staat voor advies. Na diverse pilots en praktijkproeven bij beveiligingsbedrijven is het certificatieschema gereed voor publicatie.

BORG-A is een waardevol instrument voor o.a. pandeigenaren en verzekeraars waar beveiliging volgens de Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) 2.0 niet toereikend genoeg is. Het nieuwe keurmerk richt zich met name op een compleet beveiligingsplan voor objecten met een (zeer) hoog risico. Denk hierbij aan musea, veilinghuizen, diamantairs of datacenters.

Het overgrote deel van de te beveiligen objecten in Nederland valt binnen de risicoklassen 1 t/m 3 van de VRKI en is uitstekend te beveiligen met de daarbij behorende maatregelen. Dit is werk voor bouwkundig- en elektronisch gecertificeerde BORG-beveiligingsbedrijven.

Er zijn situaties denkbaar waarbij het risico zo groot of complex is,…

Lees verder bij www.securitymanagement.nl

Leave a Comment