De toezichthouder voor privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt zich zorgen over de omgang met persoonsgegevens bij organisaties die gebruikmaken van zogeheten generatieve artificiële intelligentie (AI). Speciale aandacht gaat uit naar apps voor jonge kinderen waarin deze vorm van AI wordt toegepast.

De AP onderneemt daarom de komende tijd verschillende acties. Zo heeft de AP een techbedrijf om duidelijkheid gevraagd over de werking van de chatbot die werd geïntegreerd in hun app die populair is bij kinderen. De AP wil onder meer weten hoe transparant de chatbot is over de omgang met de gegevens van gebruikers.

Onvoldoende bewust van de risico’s

De ontwikkelingen rond de inzet van AI gaan razendsnel. Dit betekent dat met name generatieve AI-toepassingen steeds breder worden gebruikt. De AP ziet grote risico’s bij het aanbieden van toepassingen zoals AI-chatbots aan kinderen, omdat zij zich onvoldoende bewust zijn van deze risico’s. Het is belangrijk dat zij…

Lees verder bij www.securitymanagement.nl

Leave a Comment