Het rekruteringsproces kan voor elke onderneming een hectische taak zijn. Heb je echter een effectief werving- en selectiebeleid, dan wordt het personeelsverloop aanzienlijk verkleind. Hierdoor kun jij gemakkelijker de juiste kandidaat kiezen, die niet alleen voldoet aan de werkgerelateerde competenties, maar ook bij de kernwaarden van jouw organisatie aansluit. Je kan uiteraard ook een externe partij inschakelen zoals Staan die bijvoorbeeld het finance recruitment voor je bedrijf overneemt.

Een werving- en selectiebeleid is een document dat de uitgangspunten met betrekking tot hoe een organisatie het algehele werving- en selectieproces zal uitvoeren samenvat. Het beleid speelt een cruciale rol bij het aannemen van de meest geschikte kandidaten op basis van de werkethiek en de zakelijke doelstellingen, die een organisatie nastreeft.

Het primaire doel van een werving- en selectiebeleid is om te zorgen voor een transparant en eerlijk wervingsproces, dat het HR-personeel kan helpen bij het selecteren van de juiste kandidaat op basis van verdienste en relevantie voor de functie.

Het werven van de juiste mensen is van het allergrootste belang voor de voortzetting van het succes van een organisatie. Daarom hebben wij een lijstje opgesteld, die je verder zullen overtuigen om een werving- en selectiebeleid voor jouw organisatie vast te stellen.

1. HET ZORGT TIJDENS DE SOLLICITATIEPROCEDURE VOOR TRANSPARANTIE

sollicitatie-gesprek

Een werving- en selectiebeleid zorgt ervoor dat alle procedures met betrekking tot de werving en de selectie transparant worden uitgevoerd en dat alle betrokken leden (de rekruteringsmanager, HR, enz.) het rekruteringsproces met volledig vertrouwen in het eindresultaat volgen. Transparant zijn betekent bovendien ook dat de kandidaten altijd worden geïnformeerd over de status van hun sollicitatie en worden geïnformeerd als ze een baan krijgen.

2. HET EFFENT DE WEG VOOR OP VERDIENSTEN GEBASEERDE SOLLICITATIES

Een effectief werving- en selectiebeleid zorgt ervoor dat het algehele wervingsproces op een eerlijke en legitieme manier wordt uitgevoerd. Het zorgt er ook voor dat in elke fase van het algehele wervingsproces discriminerend gedrag wordt vermeden. Een kandidaat mag nooit op basis van zijn geslacht, ras, leeftijd, religie of nationaliteit worden gediscrimineerd. Een eerlijk en authentiek beleid stelt kandidaten in staat om juridische stappen te ondernemen als ze het gevoel hebben dat ze worden gediscrimineerd. Bovendien moet elke sollicitatie vertrouwelijk worden behandeld.

3. HET BIEDT CONSISTENTIE

woman in teal t-shirt sitting beside woman in suit jacket

Een werving- en selectieproces, dat niet consistent is, geeft inconsistente resultaten. Consistentie is dus een andere reden voor een effectief werving- en selectiebeleid. Organisaties moeten ervoor zorgen dat ze niet voor elke kandidaat verschillende selectiecriteria vastleggen omdat het dan niet mogelijk is om de effectiviteit van elk individu te bepalen. Om consistentie te bereiken, moet een gestandaardiseerd proces worden gevolgd. In plaats daarvan zal het gunstiger zijn als organisaties in alle fasen van het wervingsproces vooraf bepaalde criteria toepassen, aangezien het de risico’s van vooringenomenheid en discriminatie zal elimineren. Bedrijven moeten ook voordat ze een afspraak met de kandidaat maken referenties natrekken en dat moet op een consistente manier worden uitgevoerd.

4. HET MAAKT EEN ORGANISATIE GELOOFWAARDIG

Een andere reden voor een vast werving- en selectiebeleid is om te laten zien dat een organisatie geloofwaardig genoeg is om bij te solliciteren. Tegenwoordig zijn er verschillende vacatures die niet echt zijn en veel kandidaten komen in de handen van nepbedrijven vast te zitten. Om betrouwbaarheid te verkrijgen, moet een bedrijf daarom specifieke sollicitatieprocedures volgen die ervoor zorgen dat de kandidaten zich voor de functie waarop ze solliciteren zeker voelen.

5. HET HELPT BIJ HET SCHRIJVEN VAN EEN PASSENDE FUNCTIEOMSCHRIJVING

man writing on paper

Het hebben van een goed werving- en selectiebeleid is essentieel omdat het de organisatie helpt bij het schrijven van een nauwkeurige functieomschrijving. Een passende functiebeschrijving is een integraal onderdeel van het algehele wervingsproces, aangezien het duidelijk beschrijft welke primaire en secundaire taken zullen worden uitgevoerd, samen met de kerncompetenties voor een bepaalde rol.

Een effectief werving- en selectiebeleid voldoet niet alleen aan de eisen van een baan, maar zorgt er ook voor dat een organisatie zich blijft inzetten om werknemers gelijke kansen te bieden. Als je je aan een dergelijk beleid houdt, ben jij in staat om de best mogelijke kandidaten voor jouw organisatie aan te nemen.

Leave a Comment