Stond cybersecurity jaren in het teken van preventie, nu zien steeds meer organisaties in dat het soms nodig is om te voorkomen én te genezen. Door je voor te bereiden op de keer dat je wordt aangevallen, kun je er in zo’n geval adequater tegen optreden. Managed detection & response (mdr)-dienstverlening kan uitkomst bieden. Vaak wordt gedacht dat dit complex is en hoge kosten met zich meebrengt en dus alleen weggelegd is voor grote organisaties. Is dat ook zo?

Uit onderzoek van Forrester blijkt dat organisaties gemiddeld veertien fte’s aan security-analisten nodig hebben om een eigen security operations center…

Lees verder bij www.computable.nl

Leave a Comment