Het aantal meisjes dat door de politie wordt verdacht van een misdrijf groeit. In 2022 werden 17.500 jongeren tussen de 12 en 18 jaar verdacht van een misdrijf, ruim een kwart daarvan was een meisje. De verdenking betrof vooral winkeldiefstal. Het deel meisjes van de totale groep minderjarige verdachten was niet eerder zo groot.

Dat blijkt uit de Monitor Jeugdcriminaliteit, een rapport dat het wetenschappelijk bureau van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het WODC, iedere paar jaar in samenwerking met het CBS uitbrengt.

Volgens de monitor werd in 2022 in totaal 1,4 procent van alle jongeren van 12 tot 18 jaar verdacht van een misdrijf. Tussen 2010 en 2021 halveerde het aantal verdachten, maar aan die daling lijkt een eind te komen. In 2022 nam het aantal verdachten in deze leeftijdscategorie ten opzichte van het jaar daarvoor met 12 procent toe. Ruim één op de tien door de politie geregistreerde verdachten is nog geen 18 jaar. Jongens vormen nog altijd de meerderheid,…

Lees verder bij www.securitymanagement.nl

Leave a Comment