De Stichting Barcode for Life komt met het nieuws dat het een cruciaal en succesvol project heeft gefinancierd, het ‘NextBio klinische platform’ voor systematische ontsluiting van data, dat essentieel is om iedereen in Nederland in 2020 een gepersonaliseerde behandeling van kanker te kunnen bieden. Dit project maakt het mogelijk om belangrijke DNA- en klinische informatie samen te brengen waarmee patiëntgegevens versneld kunnen worden geanalyseerd. Alle informatie vormt vervolgens de basis waarop uiteindelijk kan worden bepaald of en zo ja welke behandeling voor de individuele patiënt het beste is. In totaliteit is met dit project een bedrag van ruim 520.000 euro gemoeid. Wauw!>>

barcode for life logoDe Stichting Barcode for Life komt met het nieuws dat het een cruciaal en succesvol project heeft gefinancierd, het ‘NextBio klinische platform’ voor systematische ontsluiting van data dat essentieel is om iedereen in Nederland in 2020 een gepersonaliseerde behandeling van kanker te kunnen bieden. Met dit NextBio klinische platform’ kan het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT) systematisch en razendsnel data van kankerpatiënten analyseren, ontsluiten en vergelijken met publieke informatie. Dit project maakt het mogelijk om belangrijke DNA- en klinische informatie samen te brengen waarmee patiëntgegevens versneld kunnen worden geanalyseerd en waarmee patronen kunnen worden ontdekt. Deze informatie vormt vervolgens de basis waarop uiteindelijk kan worden bepaald of en zo ja welke behandeling voor de individuele patiënt het beste is. In totaliteit is met dit project een bedrag van ruim 520.000 euro gemoeid.

Robert Maanicus, lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Barcode for Life: “De Stichting Barcode for Life ondersteunt het Center for Personalized Cancer Treatment sinds het eerste uur. Wij zijn ontzettend trots dat we het CPCT op dit voor haar zo belangrijke moment kunnen helpen met de funding van dit cruciale project. Hiermee kan het CPCT blijven versnellen richting een landelijke roll-out van hun programma. Uiteraard past in dit verband ook een woord van bijzondere dank aan onze donateurs en vrijwilligers, evenals aan de Stichtingen Car Challenge for Life en Stelvio for Life. Zonder hen hadden we deze cruciale en concrete stap nu niet kunnen zetten. Het CPCT heeft in de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Na de initiële samenwerking tussen het NKI/AVL, Erasmus MC en UMC, is de samenwerking medio 2014 uitgebreid tot alle universitaire medische centra en enkele regionale ziekenhuizen. En de groep van deelnemende ziekenhuizen groeit nog steeds. Maar ook met de huidige deelnemers beschikt het inmiddels over een landelijke dekking, van Groningen tot Maastricht en van Leiden tot en met Nijmegen. Een van de grootste uitdagingen om deze ambitie te kunnen realiseren, is de goede, systematische verwerking van de sterk groeiende hoeveelheid data. Met het door Barcode for Life gefinancierde project kunnen we deze uitdaging aan en komt onze ambitie voor 2020 daadwerkelijk een forse stap dichterbij.”

Over de Stichting Barcode for Life
De Stichting Barcode for Life (www.barcodeforlife.nl) werd in 2007 opgericht en stelt zich ten doel het Center for Personalized Cancer Treatment (www.cpct.nl) te ondersteunen in haar doelstelling om in 2020 elke kankerpatiënt in Nederland een individuele behandeling op maat te geven. Effectiever behandelen en het voorkomen van onnodige bijwerking van medicijnen zijn hier direct aan gerelateerde doelen. De Stichting Barcode for Life heeft als doel om 100% van de door haar geworven middelen ten goede te laten komen van haar doelstelling. Zij wordt ondersteund door de Stichting Car Challenge for Life (www.carchallengeforlife.nl) en de Stichting Stelvio for Life (www.stelvioforlife.nl). De Stichting Barcode for Life beschikt over de ANBI-status en het CBF keurmerk.

17799020_l

Leave a Comment