Ervaar je emotionele mishandeling en ben je je er niet van bewust?

Emotionele mishandeling en misbruik kunnen vele vormen aannemen. Soms besluipt het je en verstopt het zich in lieve woordjes. Andere keren komt het in golven van complete stilte.

Het kan moeilijk zijn om te weten wanneer je emotionele mishandeling ervaart. Misschien herken je sommige tekenen niet. Misschien is je wijsgemaakt dat je te gevoelig bent, of dat alle relaties zo zijn.

Maar als je je geïsoleerd, machteloos of waardeloos begint te voelen in je relaties, wil je misschien beter opletten.

Er is nooit een goede reden om je zo te voelen. Je verdient respect, liefde en zorg.

Definitie van mishandeling

Misbruik verwijst naar woorden en gedragingen die opzettelijk schade toebrengen. Het kan gaan van fysiek geweld tot aanranding, verwaarlozing en vernedering.

Misbruik kan maar één keer voorkomen, of het kan een gedragspatroon zijn dat zich in de loop van de tijd en in verschillende situaties herhaalt.

Misbruik is altijd opzettelijk. Je kunt anderen kwetsen met woorden of daden, maar dit is niet altijd misbruik.

Iets doen met de bedoeling om misbruik te maken van iemand anders of om iemand pijn te doen, kwalificeert als misbruik.

Iemand is zich er misschien niet van bewust dat zijn gedrag wordt gedefinieerd als misbruik. Maar als het de bedoeling is om controle uit te oefenen, je macht af te nemen, je te manipuleren of je tegen je wil vast te houden, dan is dat misbruik.

Misbruik wordt gedefinieerd door de intentie en niet altijd door de impact. Met andere woorden, iemand kan kwetsende dingen zeggen en met je sollen met de bedoeling om je pijn te doen. Zelfs als je niet gekwetst wordt door wat hij of zij doet, kwalificeren zijn of haar acties als misbruik.

Emotionele mishandeling

stress-man

Misbruik is niet altijd fysiek of duidelijk. Je hoeft geen zichtbaar “bewijs” te hebben dat iemand je schade berokkent.

Emotionele mishandeling treedt op wanneer iemand woorden en niet-gewelddadig gedrag gebruikt om macht en controle over je uit te oefenen. Het wordt ook wel mentaal of psychologisch misbruik genoemd.

Emotioneel misbruik kan elk schadelijk gedrag zijn dat je emotionele toestand negatief beïnvloedt. Zelfs als je geen negatieve gevolgen ondervindt van wat de ander zegt of doet, als het zijn bedoeling was om je pijn te doen, dan is dat misbruik.

Emotionele mishandeling leidt er vaak toe dat je een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen ontwikkelt.

Iemand met emotioneel misbruik kan je bijvoorbeeld proberen te isoleren van dierbaren. Ze kunnen manipulatietactieken gebruiken om te voorkomen dat je dingen doet die je leuk vindt.

Soms worden emotionele onbeschikbaarheid en emotionele verlating ook als emotionele mishandeling beschouwd.

Je kunt merken dat emotioneel misbruik geleidelijk je vrijheid, individualiteit en gevoel van eigenwaarde wegneemt.

Meer dan 10 jaar geleden toonden nationale onderzoeksgegevens aan dat ongeveer de helft van de mensen ooit te maken had gehad met emotionele mishandeling door een romantische partner.

Emotionele mishandeling hoeft echter niet van een partner te komen. Het kan ook komen van werkgevers, collega’s, familie en vrienden.

Voorbeeld van emotionele mishandeling door iemand anders

Er is iets belangrijks gebeurd op je werk en je komt te laat om met je moeder te gaan eten.

Als je haar belt om het haar te laten weten, antwoordt ze: “Het is goed. Jij hebt toch altijd wel iets belangrijkers dan ik. Ik ben het gewend.”

Je bent gekwetst door haar opmerking, maar overtuigt jezelf ervan dat haar woorden gerechtvaardigd zijn omdat jij degene bent die te laat is.

Als je bij het restaurant aankomt, spreekt ze nauwelijks tegen je. Als je afscheid neemt, zegt ze: “Ik heb het volgende week druk met je broer. Hij is tenminste een goede zoon en vergeet me nooit.”

Hoe je emotionele mishandeling kan herkennen

man-schreeuwt-boos-door-telefoon

Emotionele mishandeling hoeft niet regelmatig voor te komen. Het kan een eenmalige gebeurtenis zijn, of het kan meerdere keren gebeuren.

Je kunt emotionele mishandeling ervaren tijdens een hele relatie met iemand.

Emotioneel misbruik is nooit goed. Maar patronen in emotionele mishandeling kunnen grotere psychologische gevolgen hebben dan eenmalige gebeurtenissen.

Als iemand eenmalig misbruik vertoont, kan dat gedrag soms worden aangepakt en veranderd.

Patronen met emotionele mishandeling werken echter na verloop van tijd door je gedachten en beïnvloeden je emoties, waardoor je uitgeput raakt.

Het is niet altijd gemakkelijk om tekenen van emotioneel misbruik te herkennen. Je kunt leren om misbruik bij anderen te herkennen. Maar als je zelf misbruik ervaart, merk je misschien ook dat je eigen gedrag verandert.

10 tekenen van emotionele mishandeling

Sommige van deze houdingen en gedragingen kunnen erop wijzen dat iemand je emotioneel mishandeld.

1. Schamen

Schamen is elke actie of elk woord dat bedoeld is om je te laten schamen dat je jezelf bent.

Schamen kan je het gevoel geven dat je fout zit met je gedachten of acties.

Het kan uitdrukkingen bevatten als “Waarom zou je dat doen?”. Het kan ook de vorm aannemen van opmerkingen die gericht zijn op onzekerheden, zoals je lichaamsbeeld.

2. Verwijten maken

Emotioneel misbruik van beschuldigen kan de vorm aannemen van “de schakelaar omzetten”, of je plotseling de schuld geven voor het gedrag of de reacties van iemand anders.

“Ik zou het niet hebben gedaan als je me niet zo boos had gemaakt,” is een voorbeeld van beschuldigen dat de verantwoordelijkheid weghaalt bij de persoon met het misbruikende gedrag.

3. Kritiek geven op

Kritiek die wreed is of niet opbouwend, kan emotioneel misbruik zijn. Je halverwege een gesprek onderbreken om te zeggen dat je niet weet wanneer je je mond moet houden, bijvoorbeeld, kan een vorm van emotioneel misbruik zijn.

4. Schuldgevoel

Schuldgevoel kan een krachtige manipulatietactiek zijn. Als je het gevoel hebt dat je iemand in de steek hebt gelaten, dat je niet goed genoeg bent, of dat je een teleurstelling bent, kun je je gedrag veranderen om dat gevoel in de toekomst te vermijden.

5. Vernederend

Een van de meer voor de hand liggende vormen van emotioneel misbruik is vernederen. Dit kan in de vorm van openbare verlegenheid of privé gedragingen die je vernederen en je minder dan menselijk laten voelen.

6. Beledigen

Schelden, gemene “grappen” en sarcasme kunnen allemaal vormen van beledigend belachelijk maken zijn.

7. Afwijzen

Als je gedachten, waarden of meningen worden afgewezen, kun je je onbelangrijk voelen. Na verloop van tijd kun je je afvragen of jouw inbreng wel enige waarde heeft.

8. Beschuldigen

Oneerlijke beschuldigingen kunnen je manipuleren tot menslievend gedrag. Als iemand je bijvoorbeeld voortdurend beschuldigt van ontrouw, kun je extra moeite doen om attent te zijn. Je zou ook kunnen stoppen met het verlaten van het huis uit angst dat ze je confronteren met waar je bent.

9. Verwaarlozen

Als er niet aan je fysieke of emotionele behoeften wordt voldaan, kan dit een vorm van verwaarlozing zijn. Emotionele verwaarlozing kan betekenen dat je opzettelijk genegenheid onthoudt of je straft met een stille behandeling.

10. Monitoren

Monitoren kan je gevoel van privacy vernietigen. Het lezen van je berichten, het scannen van je sociale media en het opduiken bij evenementen waar je naartoe gaat zijn allemaal vormen van monitoring.

10 gevolgen van emotionele mishandeling bij jezelf

person crying beside bed

Als emotioneel misbruik bij iemand anders moeilijk te herkennen is, kun je het misbruik misschien herkennen door bij jezelf te rade te gaan.

Persoonlijke tekenen dat je te maken hebt met emotioneel misbruik kunnen zijn:

  1. Sociale teruggetrokkenheid. Je voelt je geïsoleerd of teruggetrokken van anderen.
  2. Laag gevoel van eigenwaarde. Je wordt zelfkritisch of voelt je waardeloos.
  3. Angst. Je loopt op eieren of vermijdt dingen te zeggen of te doen die een reactie kunnen veroorzaken.
  4. Je aanpassen aan de verwachtingen van anderen. Je verandert je uiterlijk of interesses ondanks je voorkeuren.
  5. Je identiteit verliezen. Je geeft activiteiten op waar je van geniet.
  6. Afhankelijkheid of codependence. Je verliest je gevoel van onafhankelijkheid.
  7. Stem en macht. Je draagt niet bij aan beslissingen of neemt niet deel aan projecten die jullie beiden aangaan.
  8. Schaamte. Je voelt je schuldig of bezorgd over wie je bent.
  9. Lichamelijke veranderingen. Je merkt veranderingen op in je slaap-, eet- of gewichtspatroon.
  10. Psychische symptomen. Je ervaart psychische aandoeningen zoals depressie.

Wat te doen

De gevolgen van emotioneel misbruik kunnen breed zijn en zijn vaak afhankelijk van jouw unieke omstandigheden.

Emotioneel misbruik door een ouder kan bijvoorbeeld andere uitdagingen met zich meebrengen dan die van partnermishandeling.

De effecten van emotioneel misbruik op jou kunnen ook variëren afhankelijk van je emotionele hulpbronnen en ondersteuningsnetwerk.

Als je het gevoel hebt dat je te maken hebt met misbruik in je relatie, dan is er steun beschikbaar. Er zijn veel manieren om met de situatie om te gaan.

Het maakt niet uit wat voor soort emotioneel misbruik je hebt meegemaakt, een gesprek met een professional in de geestelijke gezondheidszorg kan helpen.

Je kunt omgaan met strategieën en grenzen leren stellen. Grenzen stellen kan je geestelijke gezondheid beschermen en je helpen om de juiste beslissingen voor jezelf te nemen.

Het kan ook helpen om contact op te nemen met iemand die begrijpt wat je doormaakt.

Even samenvatten

Misbruik verwijst naar elk gedrag dat de bedoeling heeft om je te controleren, te overmeesteren of pijn te doen. Het kan komen van romantische partners, familieleden, vrienden, collega’s of vreemden.

Emotioneel misbruik kan subtieler zijn, maar het kan geleidelijk je gevoel van eigenwaarde en je gevoel van persoonlijke macht aantasten. Het is nooit jouw schuld, maar na verloop van tijd kan het ervaren van emotioneel misbruik je doen denken dat het jouw schuld is.

De tekenen van emotioneel misbruik kunnen moeilijk te herkennen zijn. Misschien kun je sommige vormen van misbruik bij iemand anders niet herkennen, maar je kunt wel een aantal veranderingen bij jezelf herkennen.

Je teruggetrokken, waardeloos of angstig voelen zijn slechts enkele persoonlijke aanwijzingen dat je te maken kunt hebben met emotioneel misbruik.

Een situatie van misbruik verlaten is mogelijk en genezing kan worden bereikt. Je bent niet alleen en je verdient het om de weg naar respect en zorg in te slaan.

Leave a Comment