Emotionele volwassenheid gaat over je vermogen om je emoties te begrijpen en te beheersen. Een emotioneel volwassen persoon heeft een niveau van zelfbegrip bereikt (en werkt daar nog steeds aan) met betrekking tot zijn gedachten en gedrag en beslist dan hoe hij het beste om kan gaan met situaties die anders misschien moeilijk of uitdagend zijn. Emotioneel volwassen zijn kan je helpen om tot succesvolle oplossingen voor problemen te komen en om te voorkomen dat problemen je overweldigen.

Het is belangrijk om te begrijpen dat emotionele volwassenheid altijd een actief werk in uitvoering is. Het is niet een situatie waarin een bepaald niveau van zelfbegrip één keer wordt bereikt en dan in alle situaties statisch blijft. Maar een scherp besef van wat je emotioneel in huis hebt om met elke situatie die op je pad komt om te gaan. En het is ook belangrijk om te weten dat niet iedereen altijd in staat is om in elke situatie met succes emotioneel volwassen te handelen. Niet iedereen is in staat om het hoofd koel te houden in moeilijke situaties. Hieronder staan 10 tekenen van emotionele volwassenheid volgens sommige therapeuten.

Hier zijn 10 tekenen van emotionele volwassenheid

1. Flexibel zijn

Het is maar al te gemakkelijk om aan te nemen dat alles volgens plan zal verlopen, of dat een situatie of gebeurtenis soepel zal verlopen omdat dat in het verleden elke keer zo was. Als dat niet zo is (en dat is vaak eerder een “als” dan een “als”), is een emotioneel volwassen persoon in staat om na te denken en met een haalbaar Plan B of zelfs C te komen als dat nodig is, zodat er met een situatie kan worden omgegaan, en nog steeds vooruit te gaan zonder dat de hobbel in de weg het hele plan verpest.

2. Eigen verantwoordelijkheid nemen

Een emotioneel volwassen persoon is in staat om zijn eigen fouten toe te geven en niet meteen anderen de schuld te geven. Dit vereist een niveau van zelfoneerlijkheid en acceptatie. Als dingen fout blijven gaan, zal een emotioneel volwassen persoon naar binnen kijken voor antwoorden over welke gedachten of acties kunnen bijdragen aan de situatie en werken aan een beter begrip en actieplan voor de toekomst.

3. Weten dat ze niet alles weten

Een emotioneel volwassen persoon weet wat hij niet weet en weet ook dat zijn eigen manier om dingen te doen misschien niet de enige manier of zelfs niet de beste manier is. Ze maken geen ruzie “om gelijk te hebben” of om dominantie te tonen om de leiding te hebben. Ze houden een open geest en hebben open oren en ogen om te zoeken naar situaties waarin ze misschien iets kunnen leren, en weten ook wanneer ze iets positiefs kunnen bijdragen aan een situatie dat anderen kan helpen.

4. Ze zoeken naar leren en groei bij elke gelegenheid

Een emotioneel volwassen persoon is op zoek naar wat er geleerd kan worden van elke situatie of gelegenheid, en gaat op zoek naar de groeimogelijkheid erin, waarbij hij zich afvraagt “Hoe kan ik hiervan leren en groeien?”.

5. Ze zoeken actief naar meerdere gezichtspunten om hun eigen gezichtspunten te informeren

Emotioneel volwassen mensen zoeken actief naar informatie over hun eigen mening door actief op zoek te gaan naar de standpunten van anderen. Ze voelen zich niet bedreigd door onenigheid, maar willen geïnformeerd worden door mensen en zijn niet bang om zowel hun eigen overtuigingen in twijfel te trekken, wetende dat ze niet in een vacuüm bestaan. Het gaat niet om een ruzie om te bewijzen wie er gelijk heeft; het gaat erom dat ze geïnformeerd willen worden door verschillende standpunten om hun eigen standpunten verder te verduidelijken, of om te erkennen dat hun standpunt misschien wel verkeerd is.

6. Ze blijven veerkrachtig

Bij tegenslagen of teleurstellingen zal een emotioneel volwassen persoon zijn gevoelens erkennen, vaststellen wat er gedaan kan worden en dan beslissen welke stappen hij moet nemen om verder te gaan.

7. Ze hebben een kalme instelling

Emotioneel volwassen mensen worden wel boos, maar laten hun reactie niet dicteren door de emotie. Ze streven naar een heldere geest met als doel dat rationaliteit dicteert hoe ze effectief met een situatie moeten omgaan en ook alle beschikbare opties zien om tot een succesvolle oplossing te komen. Ze weten dat wanneer emoties de overhand krijgen op rationaliteit, de helderheid van denken vervaagt en de opties om effectief te handelen kan beperken.

8. Ze geloven in zichzelf

Emotioneel volwassen mensen hebben geen vals zelfgevoel dat gebaseerd is op hun ego en misleid is. Maar ze hebben wel optimisme in hun eigen vermogen om inspanning en geduld te gebruiken als een manier om het geloof te vestigen dat ze zijn toegerust om om te gaan met alles wat het leven op hun pad kan brengen.

9. Benaderbaarheid

Emotioneel volwassen mensen zijn in staat en geven er de voorkeur aan om MET mensen te praten, niet OP ze. Ze hebben oprechte empathie voor anderen, een open geest en werken eraan om niet te oordelen over anderen, omdat ze weten dat oordelen vaak gebaseerd zijn op vooropgezette ideeën die hun vermogen om iemand en zijn waarheid te kennen kunnen belemmeren.

10. Een goed gevoel voor humor

Emotioneel volwassen mensen beseffen dat het hele leven niet serieus genomen kan worden. Ze beseffen hoe belangrijk het is om gedaan te krijgen wat gedaan moet worden, maar ze beseffen ook hoe belangrijk het is om plezier te hebben en te lachen in het leven als een geweldig mechanisme om met stress om te gaan en de druk ervan af te halen.

Leave a Comment