Of het nu gaat om een nieuwe technologie, een vreemde taal of een geavanceerde vaardigheid, competitief blijven betekent vaak nieuwe dingen leren. Volgens een onderzoek uit maart 2016 van het Pew Research Center heeft bijna tweederde van de Nederlandse werknemers een cursus gevolgd of een aanvullende training gezocht om hun carrière vooruit te helpen. Ze melden dat de resultaten vaak een uitgebreid professioneel netwerk, een nieuwe baan of een ander carrièrepad omvatten.

Een snelle leerling zijn, kan je een nog grotere voorsprong geven. De wetenschap bewijst dat er zes manieren zijn waarmee je invloed kunt uitoefenen op het functioneren van je hersenen om iets sneller te kunnen leren en te onthouden.

1. Onderwijs iemand anders (of doe net alsof)

finance-business-meeting

Als je je voorstelt dat je iemand anders het materiaal of de taak moet uitleggen, die je probeert te begrijpen, kun je volgens een onderzoek van de Washington University in St. Louis je leren versnellen en meer onthouden. Volgens John Nestojko, een postdoctoraal onderzoeker in de psychologie en co-auteur van het onderzoek, verandert de verwachting jouw manier van denken zodat je effectievere benaderingen van leren gaat gebruiken dan degenen, die simpelweg leren om te kunnen slagen voor een toets.

Slapen tussen twee leersessies verbetert de retentie aanzienlijk.

Wanneer leraren zich voorbereiden om les te gaan geven, hebben ze de neiging om de belangrijkste punten op te zoeken en de informatie in een samenhangende structuur te ordenen. Onze resultaten suggereren dat studenten zich ook tot dit soort effectieve leerstrategieën wenden wanneer er verwacht wordt dat ze les gaan geven.

2. Studeer in korte tijdblokken

bril-muzieknoten

Experts van het Center for Academic Success van de Louisiana State University raden aan om 30-50 minuten te besteden aan het bestuderen van nieuw materiaal. Iets minder dan 30 minuten is gewoon niet genoeg, maar iets meer dan 50 minuten is te veel informatie voor je hersenen om in één keer op te nemen. Neem als je klaar bent een pauze van 5-10 minuten voordat je aan een nieuwe sessie begint.

Korte, frequente leersessies zijn veel beter dan langere, onregelmatige sessies beaamt Neil Starr, een cursusmentor aan de Western Governors University, een online non-profit universiteit waar de gemiddelde student in twee en een half jaar een bachelordiploma behaalt.

Door de manier waarop je een nieuwe motorische vaardigheid oefent te veranderen, kun je deze sneller onder de knie krijgen.

Hij raadt aan om je voor te bereiden op micro-leersessies. Maak met de hand notitiekaarten voor de moeilijkere concepten, die je probeert te beheersen. Je weet maar nooit wanneer je er tussendoor van kunt profiteren.

3. Maak schriftelijke aantekeningen

studeren

Hoewel het sneller is om aantekeningen op een laptop te maken, kun je met pen en papier beter leren en begrijpen. Onderzoekers van Princeton University en UCLA ontdekten dat wanneer studenten met de hand aantekeningen maakten, ze actiever luisterden en in staat waren om belangrijke concepten te identificeren. Het maken van aantekeningen op een laptop leidt echter tot hersenloze transcriptie en ook tot afleiding, zoals bijvoorbeeld e-mail.

Studenten die aantekeningen maakten op laptops presteren slechter op conceptuele vragen dan studenten die met de hand aantekeningen maken. Aantekeningen maken kan nuttig zijn, maar de laptop-notulisten hebben de neiging om colleges woordelijk te transcriberen in plaats van de informatie te verwerken en het opnieuw in hun eigen woorden te formuleren en dat is nadelig voor het leren.

4. Gebruik de kracht van gespreid oefenen

Hoewel het contra-intuïtief klinkt, kun je sneller leren als je gespreid oefenen of ‘spacing’ leert. Leren kun je vergelijken met een gazon besproeien. Je kunt een gazon één keer per week 90 minuten of drie keer per week 30 minuten water geven. Door het besproeien over de week te verspreiden, blijft het gazon na verloop van tijd groener.

Om materiaal op te slaan, is het het beste om de informatie een of twee dagen na het bestuderen ervan door te nemen. Een theorie is dat de hersenen eigenlijk minder aandacht besteden tijdens korte leerintervallen. Dus door de informatie over een langere interval te herhalen – bijvoorbeeld een paar dagen of een week later, in plaats van snel achter elkaar – wordt er een sterker signaal naar de hersenen gestuurd dat ze die informatie moeten opslaan.

5. Doe tijdens het studeren een dutje

man sitting on surface

Rusten is belangrijk als het gaat om het opslaan van wat je leert en slapen tussen de studiesessies kan volgens nieuw onderzoek, gepubliceerd in Psychological Science, je herinnering tot zes maanden later stimuleren.

In een Frans experiment kregen twee groepen gedurende 2 sessies een Swahili-vertaling voor 16 Franse woorden. Groep 1 studeerde ‘s ochtends en nam daarna een pauze en studeerde ‘s avonds weer. Maar groep 2 studeerde ‘s avonds, sliep ‘s nachts en ging ‘s ochtends weer verder met studeren. Hoewel er evenveel tijd tussen de twee studiesessies zat, kon de slaapgroep zich 10 van de 16 woorden herinneren, terwijl de niet-slaapgroep maar 7,5 woord kon herinneren.

Het verweven van slaap tussen de oefensessies leidt tot een tweeledig voordeel, namelijk dat het de tijd, die wordt besteed aan opnieuw leren, verkort en een veel betere retentie op lange termijn garandeert dan alleen oefenen. Eerder onderzoek suggereerde dat slapen na het leren zeker een goede strategie is, maar nu laten we zien dat slapen tussen twee leersessies een dergelijke strategie enorm verbetert.

6. Breng verandering aan

Als je een nieuwe motorische vaardigheid leert, kan het veranderen van de manier waarop je deze oefent, je helpen om die sneller onder de knie te krijgen, aldus een nieuw onderzoek aan de Johns Hopkins University School of Medicine. In een experiment werd aan de deelnemers gevraagd om een computergebaseerde taak te leren. Degenen, die tijdens hun tweede sessie een aangepaste leertechniek gebruikten, presteerden beter dan degenen die dezelfde methode herhaalden.

De bevindingen suggereren dat reconsolidatie – een proces waarin bestaande herinneringen worden opgeroepen en worden aangepast met nieuwe kennis – een sleutelrol speelt bij het versterken van motorische vaardigheden, schrijft Pablo A. Celnik, senior onderzoeker en hoogleraar fysieke geneeskunde en revalidatie.

Als je een licht gewijzigde versie van een taak oefent, die je onder de knie wilt krijgen, je eigenlijk meer en sneller leert dan wanneer je precies hetzelfde meerdere keren achter elkaar blijft oefenen.

Leave a Comment