Om de beoogde milieudoelstellingen te kunnen halen zal de Tweede Kamer vandaag naar verwachting letterlijk en figuurlijk groen licht gegeven voor de bouw van een drietal grote windparken op de Noordzee. Deze offshore windparken komen 18 tot 22 km uit de kust voor Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland te staan. Minister Kamp van Economische Zaken had eerder 9 vergunningen voor offshore windparken ingetrokken toen er veel ophef over ontstond. Met 3 windenergiegebieden die ook goedkoper zijn dan aanvankelijk aangegeven wil de Tweede Kamer wel akkoord gaan. In ClassyLife hebben wij al eerder aandacht besteed aan de kansen die dat investeerders biedt. Het gaat immers om, mits via de juiste partijen, solide investeringen met een gegarandeerd rendement van al snel zo’n 6%. Dat is even iets anders dan spaargeld bij de bank hebben waar u geen rente krijgt maar juist voor het ‘oppassen’ op uw geld moet betalen! Wij hebben veel vertrouwen in de volgende partijen waar u meer informatie vindt over solide investeren in windparken: www.green-giraffe.eu, www.profingreen.com en www.duurzaaminvesteren.nl . Aanbevolen! >>

windenergie_duurzaam_investeren

Om de beoogde milieudoelstellingen te kunnen halen zal de Tweede Kamer vandaag naar verwachting letterlijk en figuurlijk groen licht gegeven voor de bouw van een drietal grote windparken op de Noordzee. Deze offshore windparken komen 18 tot 22 km uit de kust voor Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland te staan. Minister Kamp van Economische Zaken had eerder 9 vergunningen voor offshore windparken ingetrokken toen er veel ophef over ontstond. Met 3 windenergiegebieden die ook goedkoper zijn dan aanvankelijk aangegeven wil de Tweede Kamer wel akkoord gaan, al willen veel politici wel nog een kostendaling zien.

Kustgemeentes als Noordwijk, Katwijk en Zandvoort zijn fel tegen de komst van de windmolens omdat men denkt dat dit ten koste gaat van het toerisme. Ter discussie staat nog hoe ver de windparken uit de kust komen en dus hoe zichtbaar ze worden.

Nog dit jaar kan begonnen worden met de aanleg van het eerste park, voor de kust van Zeeland. De windmolenparken voor de kust van Zuid-Holland en Noord-Holland worden een paar jaar later gebouwd. Ons land moet de overgang maken van fossiele energie naar duurzame energie. Daarover zijn binnen de EU afspraken gemaakt, die in Nederland in het energieakkoord zijn geland. Het aandeel duurzame energie moet in 2020 14% zijn, en in 2023 16%. Om dat te kunnen halen, wil het kabinet dus de genoemde drie windmolenparken in de Noordzee aanleggen. “Het is het grootste infrastructurele project sinds de Deltawerken” zegt Jan Vos (PvdA). In de praktijk blijken er wel belemmeringen te zijn voor het snel bouwen van windparken tegen lage kosten. Minister Kamp wil die wegnemen door procedures te stroomlijnen en windparken volgens dezelfde standaarden aan te leggen. Het verbinden van toekomstige windparken op zee met het landelijke hoogspanningsnet is erg duur en moet daarom efficiënt plaatsvinden. Kamp wil de aanleg van een netwerk op zee daarom in een gestandaardiseerde vorm door TenneT laten uitvoeren. Daarvan verwacht hij een kostenbesparing van 3 miljard. Hij benadrukte de voordelen van wind op zee, maar overtuigde niet alle woordvoerders. PVV-kamerlid Klever noemde het een verspilling van 18 miljard aan subsidies. Er is ook verzet tegen windparken binnen 12 mijl vanuit de kust vanwege de negatieve gevolgen voor het toerisme. Zoek naar mogelijkheden om bewoners en ondernemers in badplaatsen te compenseren, zo suggereerde Eric Smaling van de SP, zodat het draagvlak groter wordt. Esther Ouwehand (PvdD) wees op de negatieve effecten van windmolens op de natuur, vooral vanwege de geluidsoverlast. Op zich juicht zij duurzame energie uit wind toe, maar ze vraagt het kabinet ook om meer werk te maken van energiebesparing en vermindering van de vleesconsumptie. Allemaal logische kanttekeningen, maar duurzame windenergie is hard nodig, dus die parken komen er.

In ClassyLife hebben wij al eerder aandacht besteed aan de kansen die dat investeerders biedt. Het gaat immers om, mits via de juiste partijen, solide investeringen met een gegarandeerd rendement van al snel zo’n 6%. Dat is even iets anders dan spaargeld bij de bank hebben waar u geen rente krijgt maar juist voor het ‘oppassen’ op uw geld moet betalen! Wij hebben veel vertrouwen in de volgende partijen waar u meer informatie vindt over solide investeren in windparken: www.green-giraffe.eu, www.profingreen.com en www.duurzaaminvesteren.nl . Aanbevolen!

284b323

 

Leave a Comment