Het Oost-Vlaamse Biolectric maakt vergistingsinstallaties die vloeibare mest omvormen in groene elektriciteit en tegelijk de CO2-uitstoot op de boerderij fors doen dalen. Vlaanderen alleen al heeft een potentiële markt van 700 installaties. Biolectric is de onbedreigde marktleider in West-Europa.

Koeweidehof in Merchtem. We hebben een afspraak met Bart Vanderstraeten, een landbouwer van de tweede generatie. Door de open stal met tientallen melkkoeien koelt de wind de zomerhitte, samen met de ventilatoren. De wieken wentelen op eigen geproduceerde elektriciteit uit koeienmest.

De Oost-Vlaamse vennootschap Biolectric is de producent van die groene elektriciteit. Net buiten de stal pronkt een vergistingsinstallatie. De koeienmest verdwijnt in de stal in een kelderreservoir, wordt van daaruit in de vergistingsinstallatie gepompt en verwerkt tot methaangas. Dat gas bevindt zich bovenaan in de installatie, onder een driehoekige luifel, gemaakt uit technisch textiel van de…

Lees verder bij trends.knack.be

Leave a Comment