Er is door de jaren heen behoorlijk wat gezegd en geschreven over de veiligheid (of beter gezegd het gebrek daaraan) in crypto. Dat is onder meer het gevolg van de manier waarop de blockchain werkt.

Op het ogenblik dat er een bepaalde transactie is uitgevoerd kan deze namelijk niet meer worden teruggedraaid. Dat biedt natuurlijk een interessante kans aan oplichters. Wanneer ze erin slagen om iemand in een bepaalde valstrik te lokken is het slachtoffer naar alle waarschijnlijkheid zijn of haar geld definitief kwijt.

Om te voorkomen dat mensen worden opgelicht zijn er door de jaren heen verschillende nieuwigheden op de (crypto)markt gelanceerd. Eén van de zaken die oplichtingspraktijken tegen moeten gaan zijn zogenaamde smart contract audits. Het betreft hier eigenlijk een soort van keurmerk welke duidelijk maakt of je een bepaald project al dan niet kan vertrouwen. Wil je hier graag meer over te weten komen? Blijf dan zeker verder lezen!

Wat is een smart…

Lees verder bij cryptouniversity.nl

Leave a Comment