Wie zijn of haar geld investeert doet dat in de praktijk altijd met één belangrijk doel voor ogen. Dat doel is uiteraard het realiseren van een bepaald rendement. Dat geldt ook voor mensen die er op een zeker ogenblik voor kiezen om te investeren in één of meerdere cryptovaluta’s.

Het rendement dat je precies kan realiseren is in de praktijk altijd afhankelijk van verschillende factoren. Wie het rendement op diens investering graag wil optimaliseren kan ervoor kiezen om daarvoor gebruik te maken van zogenaamde yield farming. Het gaat hierbij om een proces welke liquiditeit verschaft aan de verschillende DeFi-protocollen.

Vervolgens worden ze beloond door middel van een bepaalde tegenprestatie. Niet zelden gaat het hierbij dan om een bepaalde hoeveelheid aan tokens.

Wat is yield farming precies?

We kunnen het fenomeen van yield farming verklaren door de sterk toegenomen belangstelling voor DeFi. Bovendien spreekt het voor zich dat ook de massa toevloed van…

Lees verder bij cryptouniversity.nl

Leave a Comment