Op het moment dat er iemand overlijdt, breekt er een heftige periode aan voor de nabestaanden. Niet alleen krijgen zij te maken met rouw en verdriet, ze zullen ook veel moeten regelen rondom de uitvaart van de overledene. Gelukkig zijn er uitvaartverzorgers die deze zaken uit handen nemen van de nabestaanden. Lees in dit artikel wat een uitvaartverzorger – ook wel een begrafenisondernemer genoemd – allemaal voor je kan betekenen.

Bemiddelaarsrol

De voornaamste rol van een uitvaartverzorger is die van bemiddelaar. Deze persoon zorgt er namelijk voor dat alle communicatie tussen de nabestaanden en het uitvaartcentrum goed verloopt en dat alle zaken goed geregeld worden. De uitvaartverzorger is vanaf het eerste moment betrokken bij de uitvaart, want na het overlijden zal hij of zij meteen ter plaatse zijn om de familie te ondersteunen.

Regelen van vervoer

grayscale photo of car with flowers

De uitvaartverzorger zal samen met de familie van de overledene kijken welke diensten er vanuit de uitvaartverzekeraar mogelijk zijn en eventueel vergoed worden. Zo ook het vervoer; bij sommige verzekeringen worden de kosten voor het vervoer namelijk vergoed door de verzekeraar. Het lichaam kan na het overlijden bijvoorbeeld thuis worden opgebaard, maar ook naar een rouw- of uitvaartcentrum worden gebracht. In het geval van een thuisopbaring zal de uitvaartverzorger ook samen met de familie kijken welke rouwauto er moet komen en hoeveel volgauto’s er nodig zijn.

Uitvaartceremonie leiden

Een persoon in deze functie zal er daarnaast voor zorgen dat de uitvaartceremonie verloopt zoals is vastgelegd in het testament of bij de uitvaartverzekeraar. Ook de dienst zelf zal de uitvaartverzorger leiden en gedurende de plechtigheid zal hij of zij de familie en andere nabestaanden bijstaan. Ook helpt hij of zij met het regelen van het eten en drinken na de dienst, de muziekkeuze en eventueel met het uitzoeken en versturen van de rouwkaarten.

Kostenplaatje

begrafenis-boeket

Veel nabestaanden vragen zich af: wat kost een uitvaart? Dit is dan ook een zorg die een uitvaartverzorger uit handen neemt van de nabestaanden. Het is hun taak om ervoor te zorgen dat het kostenplaatje van de uitvaart klopt en dat de nabestaanden niet voor verrassingen komen te staan. Daarom zal een uitvaartondernemer altijd met de familie overleggen voordat hij of zij een keuze maakt.

Wensen van de nabestaanden

Een uitvaartverzorger of begrafenisondernemer hoeft niet alles voor je uit handen te nemen. Dit is ook afhankelijk van welke soort uitvaartverzekering er sprake is en wat er verder is afgesproken. Een uitvaartverzorger zal altijd openstaan voor de wensen van de nabestaanden om de periode na het overlijden van de dierbare voor hen zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Leave a Comment