Nu al is duidelijk welk dossier de Vlaamse regering dit najaar zal beheersen: de zoektocht naar een stikstofdecreet dat rechtszekerheid moet bieden aan toekomstige investeringen in Vlaanderen, zoals de bouw van de ethaankraker van Ineos. Antwerps Havenschepen Annick De Ridder (N-VA) vindt dat de industrie onterecht een doelwit is. “Vergeet niet dat onze industrie goed is voor meer dan de helft van de investeringen in onderzoek en ontwikkeling in Vlaanderen. Je moet het bredere plaatje durven te zien.”

Kort voor het zomerreces van de Vlaamse regering ontplofte een economisch-politieke bom. De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde de omgevingsvergunning voor de nieuwe Ineos-fabriek, een cruciale miljardeninvestering in de Antwerpse haven. De vergunningsverlener oordeelde onder meer dat hij niet wilde of kon vooruitlopen op normen en maatregelen die nog niet in het decreet verankerd waren. Bovendien vonden de rechters dat Ineos het dossier onvoldoende had…

Lees verder bij trends.knack.be

Leave a Comment