Met deze ‘Ode aan de dijken’ maakt het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zijn 1,3 miljoen bewoners ieder jaar ervan bewust dat wonen in een gebied onder de zeespiegel niet vanzelfsprekend is.

Het waterschap bedankt hiermee zijn bewoners, die door het betalen van de waterschapsbelasting ervoor zorgen dat de dijken onderhouden kunnen worden. De activatie werd ontwikkeld en voor het derde jaar op rij uitgevoerd door Gardeners.

Derde dijkdichter

Dit jaar stond het dijkgedicht in het teken van herinnering en trekt Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, anders dan in voorgaande edities, op met gemeente De Ronde Venen. De dijkverschuiving heeft een impact gehad op de lokale gemeenschap van Wilnis. Iedereen in Wilnis heeft het van dichtbij meegemaakt. Voor het eerst in Nederland hadden we te maken met een dijkdoorbraak door droogte in plaats van door storm en hoog water. DO, zelf inwoner van gemeente De Ronde Venen, ging hiervoor in gesprek met de bewoners van Wilnis en gemeente De…

Lees verder bij www.marketingtribune.nl

Leave a Comment