Ach ja, alles wordt digitaal. Zelfs instituten uit ons aller verleden. Vandaag verscheen de 55ste editie van De Grote Bosatlas. En zie, deze verschijnt behalve in de bekende gedrukte vorm ook volledig digitaal. Dit gebeurt overigens in het voorjaar van 2017, de gedrukte versie komt de komende dagen beschikbaar. Vanaf schooljaar 2017-2018 moet het havo- en vwo-onderwijs de 55ste editie van De Grote Bosatlas gebruiken om te voldoen aan de nieuwste eindexameneisen. Door de digitale editie te gebruiken naast de papieren Grote Bosatlas, die verplicht is tijdens het eindexamen, wordt ingespeeld op het dagelijkse gemak en gaan leerlingen beter voorbereid het examen in.>>

large_grote-bosatlas

Ach ja, alles wordt digitaal. Zelfs instituten uit ons aller verleden. Vandaag verscheen de 55ste editie van De Grote Bosatlas. Iedereen is met die atlas groot geworden, toch? En zie, ook deze verschijnt behalve in de bekende gedrukte vorm ook volledig digitaal. Dit gebeurt overigens in het voorjaar van 2017, de gedrukte versie komt de komende dagen beschikbaar. Vanaf schooljaar 2017-2018 moet het havo- en vwo-onderwijs de 55ste editie van De Grote Bosatlas gebruiken om te voldoen aan de nieuwste eindexameneisen. Dankzij de nieuwe digitale uitgave is de atlas straks voor docent en leerling overal toegankelijk, zowel op school als thuis. Door de digitale editie te gebruiken naast de papieren Grote Bosatlas, die verplicht is tijdens het eindexamen, wordt ingespeeld op het dagelijkse gemak en gaan leerlingen beter voorbereid het examen in.

“Docenten geven aan dat leerlingen vaak moeite hebben met het onder de knie krijgen van atlas- en kaartvaardigheden. Een serieus probleem, zeker ook omdat deze vaardigheden nodig zijn bij het eindexamen aardrijkskunde. De digitale Grote Bosatlas biedt allerlei toepassingen die hierbij helpen. Zo is het mogelijk om kaarten eenvoudig te vergelijken en te analyseren. Bovendien zijn de digitale kaarten op allerlei manieren te verlevendigen met bijvoorbeeld filmpjes, foto’s en verwijzingen, zodat leerlingen ze beter leren begrijpen. Denk aan een savannelandschap dat tot leven komt in een filmpje. De docent kan desgewenst zijn eigen favoriete filmpjes en foto’s toevoegen,” aldus uitgever Maurice Aarts.

Klaar voor het nieuwste eindexamen
In de 55ste editie staan meer dan duizend kaarten die geheel zijn geactualiseerd. Bovendien is De Grote Bosatlas uitgebreid met talloze nieuwe kaarten., onder andere over examenonderwerp Zuid-Amerika, stedelijke gebieden in Brazilië en het Amazonegebied. Nieuw zijn ook de landschapskaarten per continent met foto’s. Bovendien is er speciale aandacht voor ruimte voor de rivier, natuurgeweld en actuele onderwerpen in Afrika. Met al deze aanpassingen sluit de atlas aan op het nieuwe examenprogramma voor havo en vwo dat vanaf 2017/2018 geldt. Geen excuses dus meer voor lage cijfers…

Leave a Comment