Ondernemers zijn regelmatig doelwit van cybercriminelen. Hoe zorg je ervoor dat ondernemers maatregelen nemen tegen cybercriminaliteit? In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid deed het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veilig (het CCV) hier onderzoek naar. Het rapport mkb weerbaar maken tegen cyberbedreigingen is vanaf nu beschikbaar. Een greep uit de adviezen: communiceer verhalend, werk samen en sluit persoonlijker aan bij de belevingswereld van de ondernemer.

Uit het onderzoek van het CCV kwam naar voren dat de grootte van de onderneming bepalend is voor de hoeveelheid maatregelen die wordt genomen tegen cybercriminaliteit zoals ransomeware. Hoe groter de onderneming (50-250 fulltime medewerkers), hoe hoger het percentage getroffen maatregelen. Vooral kleinere mkb’s van 2-10 en 10-50 fte’s doen (nu nog) minder tegen cybercrime. Het onderzoek van het CCV richtte zich op drie branches, met elk hun eigen digitale werkprocessen: kinderopvang, makelaars en…

Lees verder bij www.securitymanagement.nl

Leave a Comment