Helaas komt het bij heel wat mensen af en toe voor dat er voor een privé- of een zakelijke kwestie een advocaat nodig is. Wie voor rechtsbijstand verzekerd is heeft dan niet altijd keus; soms zijn er vrienden of familieleden die dan een advocaat aanbevelen, maar weet u dan zeker dat u de goede heeft, met de juiste kennis van zaken of specialisatie? Afgelopen week is http://www.advocaatzoeken.nl gelanceerd. Dit online platform brengt – voor cliënt en advocaat – vraag en aanbod bij elkaar.Het nieuwe platform verwacht een betere match tussen vraag en aanbod te realiseren. >>

14587275_l

Helaas komt het bij heel wat mensen af en toe voor dat er voor een privé- of een zakelijke kwestie een advocaat nodig is. Wie voor rechtsbijstand verzekerd is heeft dan niet altijd keus maar soms zijn er vrienden of familieleden die dan een advocaat aanbevelen of je gaat zelf zoeken. Maar hoe weet je dan zeker dat je de goede hebt, met de juiste kennis van zaken of specialisatie? Afgelopen week is http://www.advocaatzoeken.nl gelanceerd. Dit online platform brengt – voor cliënt en advocaat – vraag en aanbod bij elkaar. In andere sectoren (bijvoorbeeld de bouw-, verzekerings- en makelaarsbranche) is een online platform al niet meer weg te denken. Dat was de reden voor drie Utrechtse ondernemers om ook binnen de advocatuur, naar haar aard een wat conservatieve branche, een dergelijke dienst op te starten. De drie realiseren zich dat de sector meer en meer digitaliseert. Albert Munneke, een van de oprichters: ‘Er is momenteel veel beweging in de juridische sector. LegalTech is booming. Toch blijft de advocatuur voor een belangrijk deel mensenwerk. Maar wel mensenwerk dat zich – meer dan vroeger – zal moeten toeleggen op transparantie, kwaliteit én vindbaarheid.’

Hoe werkt het? Geselecteerde advocaten krijgen de gelegenheid om potentiële cliënten een voorstel te doen. Uit de voorstellen kiest de cliënt – mede op basis van reviews – met welke advocaat hij of zij contact wenst. ‘We hebben,’ aldus Munneke, ‘gezocht naar een transparant model dat zonder twijfel voldoet aan de meest recente regelgeving van de Orde van Advocaten. En daar zijn we in geslaagd.’

Het nieuwe platform verwacht een betere match tussen vraag en aanbod te realiseren. ‘Advocaten moeten zich aan jou presenteren,’ licht Munneke toe, ‘dat is veel beter dan andersom. Bovendien weten onze advocaten dat ze concurreren met hun collega’s. Dat maakt dat ze een voorstel moeten doen waarbij prijs en kwaliteit in verhouding zijn. Ik denk echt dat we met ons platform de dienstverlening binnen de advocatuur naar een hoger plan kunnen tillen.’ Dat is een mooi streven en iedereen die met advocaten te maken heeft gehad zal dat beamen: het kan lastig zijn om een goede advocaat te vinden of alleen om te bepalen of iemand een goede advocaat is en met rechtshulp kunnen zeer hoge kosten gemoeid zijn. Betalen naar prestatie mag nog niet, dit kan een interessante tussenweg zijn.

image001

Leave a Comment